DSC06474

• "Декси Консулт" ЕООД, във връзка с изпълнението на дейността по Договор №BG051РО001-4.1.05-0260. по проект: "Надежда и слънце за всички", Договор №BG051РО001-4.1.05-0260, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG – 051PO001 – 4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", реализиран от Сдружение "Нов път" – с. Хайредин, организира четиридневно зелено училище за 13 деца от ОДЗ "Слънчице" – Бяла Слатина през юни 2014 г.
В база в гр.Вършец, малчуганите, придружени от своите учителки и родители общуваха в среда, различна от семейната и тази в градината си. Разделени по интереси в клубове "Аз пея", "Театър", "Изкуство" и "Природа" децата разшириха своите представи за заобикалящия ги свят чрез игри.

"Декси Консулт" ЕООД организира и провежда професионално обучение на регистрирани безработни лица по професия "Социален асистент", специалност „Подпомагане на възрастни", с код по СППОО: 7620402, за придобиване на ІІ квалификационна степен по Проект "Красива България" 2013 на Община Свищов.
Със съдействието на Бюрото по труда в Свищов са подбрани 15 курсистки, които преминават обучение от 300 часа в рамките на 40 дни – от 28.05.2013г. – 22.07.2013г.
Обучението се води от преподавателите Дора Цветанова и Даниела Станкова. На завършилите курса е издадено Удостоверение.

"Декси Консулт" ЕООД обучи 12 безработни млади хора от Хайредин за придобиване на Професионална квалификация по Професия "Работник в животновъдството", специалност "Пчеларство", по Договор № 03002701 „Предприемачество – сега и в бъдеще", съфинансиран от Тръста за Социална Алтернатива, реализиран от Сдружение с нестопанска цел „Нов път" – с.Хайредин. Обучаемите преминаха и Квалификационно обучение по ключови компетентности КК-7 „Предприемачество".
Обучението бе проведено през периода от април до юни 2013г. Курсистите получиха своите удостоверения и сертификати на специална церемония в залата на кметството, в присъствието на представители на Тръста за социална алтернатива.

„ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД обучи 23 работника на „БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД гр. Кюстендил по договор № ESF – 1109 – 08 - 07001, с предмет: Дейност 3. Предоставяне на обучение по професия "Строител" със специалност „Бояджийски работи", Дейност 4. Предоставяне на обучение по професия "Строител" със специалност „Мазилки и шпакловки", проект BG051PO001-1.1.09, „УЧА, ЗНАЯ, УМЕЯ " в „БУЛПЛАН ИВНЕСТ" ООД .Обучението се проведе от юни до октомври 2013 г. На успешно завършилите бяха връчени свидетелства.

• Проект „Обучавам се, зная, успявам”, бюджетна линия BG051P001/07/2.1.01 – проведено обучение по професия „Машинен оператор”, специалност „Металорежещи машини”. Обучени 9 души в гр.Плевен.

• Проект „Интегриране на уязвими групи от хора на пазара на труда”, договор ESF-1107-05-05002, – проведено обучение по професия „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни”. Обучени 34 души в с.Хайредин и гр.Бяла Слатина.

• Проект „Красива България”, 94-Д-333/10.05.2013 г, – проведено обучение по професия „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни”. Обучени 15 души в гр.Свищов.

• Проект „Надежда и слънце за всички„ , бюджетна линия  BG051PO001-4.1.05/, договор № BG051PO001-4.1.05-0260  - проведено обучение по ключови компетентности  "Работа в мултиетническа среда", "Работа със семейството", "Работа с деца със специални образователни потребности и  техните семейства". Обучени 11 души от гр. Бяла Слатина

• Проект "Предприемачеството – сега и в бъдеще”, Договор 03002701 в с. Хайредин. – проведено обучение  за придобиване на част от професия "Пчелар" – работник в животновъдството, специалност "Пчеларство” и ключови компетентности ”Предприемачество". Обучени 12 души от  с. Хайредин

• Проект  „Уча, зная, работя" по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1109-08-07001- „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД, гр. Кюстендил – проведено обучение за придобиване на част от професия „ Строител, специалност „Бояджийски работи„ - 12 души и по специалност „Мазилки и шпакловки„ - 11 души.

• Проект „По-висок професионализъм – чрез нови умения и компетенции в Монолит  ООД“, по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2116 – 04 – 11001 – „Монолит„ ООД – Плевен  - проведено обучение за придобиване на част от професия "Строител", специалност „Кофражи„ -  8 души, специалност „Армировка и бетон„ – 5 души, „Покриви” – 5 души , „Зидария„ - 5 души, „мазилки и шпакловки„ – 5 души. По Ключови компетентности „Управление на конфликти„ са обучени 12 души и по „Управление на стреса„ – 33 души.

 • Най-новото
 • Избрано
24 Юли

В Община Якимово беше ...

       В село Якимово, община Якимово завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” по проект BG05М9OP001-2.018-0001-C01 „ Интеграция на уязвими ...

Прочети още...
24 Юли

"Декси Консулт" започва ...

На 04.07.2019 година г-н Георги Димитров, Управител на „Декси Консулт“ ЕООД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма ...

Прочети още...
14 Авг

Проект „Обучение и ...

Община Долни Дъбник е към края на изпълнението на проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-1.002-0103-С01, който се ...

Прочети още...
18 Ное

За нас

„Декси Консулт” ЕООД е частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски ...

Прочети още...
18 Ное

История

„Декси Консулт" е Еднолично дружество  с ограничена отговорност, основано  през 2006 г. със седалище град Плевен.     В предмета му на дейност са включени •    счетоводни и консултантски услуги,•   ...

Прочети още...
09 Окт

Галерия

Курс по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" беше проведен в община Якимово за периода от 17.05.2019 г. до 10.07.2019 г.  Курс по професия „Работник в ...

Прочети още...

Галерия

Контакти

 • Плевен, 5800
  ул. ”Г.С. Раковски„ № 48, оф. 1
 • 0896 784 176
  0877 807 259
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Издавани документи

 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Сертификат за завършен курс по ключова компетентност
 • Сертификат за обучение по ключова компетентност