Попово

Изказвам благодарността си към ЦПО при "Декси Консулт" ЕООД, както и на участниците в проведеното в гр. Попово обучение по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "Развитие" по професия "Монтажник на ВиК мрежи", специалност "Вътрешни ВиК мрежи", по професия "Помощник в строителството" специалност "Основни и довършителни работи", по професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения към тях", по професия "Офис секретар", специалност "Административно обслужване", по професия "Огняр", специалност "Огнярство" и по професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" за коректното и професионално организиране и провеждане на курсовете при спазване на нормите на българското законодателство и европейските разпоредби в областта на професионалното обучение

Проведеното от Вас обучение ще спомогне за осъществяване на една от стратегическите цели на Община Попово, а именно насърчаване на устойчива заетост и развитие на пазара на труда, а на участниците в обучението за по-успешна реализация на пазара на труда.

ЕМЕЛ РАСИМОВА – Зам. Кмет на Община Попово