Новини

На 04.07.2019 година г-н Георги Димитров, Управител на „Декси Консулт“ ЕООД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Партньор по проекта е ОБЩИНА БЕЛЕНЕ –гр.Белене. Наименованието на проекта„Пълноценен живот в общността”, който ще стартира на 01.08.2019 година и ще приключи на 01.08.2020 година. Целта на проекта е предоставяне на услуги за социално включване на лица с увреждания, основани на индивидуален подход и потребности. За целта ще бъдат проведени срещи с 200 лица за определяне на целевата група, с която ще се работи. Втората дейност е Мотивационна и психологическа подкрепа за лицата с увреждания и техните семейства, според тяхната индивидуална потребност. Тази дейност ще бъде за 100 лица от община Белене. В дейност три ще бъде проведено обучение за придобиване на познания по ключова компетентност "Обществени и граждански компетентности" на 100 лица с увреждания и техните семейства.  В проекта, в четвърта дейност е включена подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване на достъпа до заетост на 100 лица с увреждания. В дейност пет ще бъдат организирани информационни срещи с работодатели за възможностите и позитивната роля на обществото за хората с увреждания. За успешното изпълнение на проекта е предвидено да бъдат подбрани експерти като социален работник, здравни специалисти, медицинска сестра, психолог, трудово-правен консултант, функционален експерт. Те активно ще работят с лицата, които ще вземат участие в проекта като ползватели на услугата.

Виж документа

Община Долни Дъбник е към края на изпълнението на проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-1.002-0103-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 1, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ". Проекта е на стойността 386 417,87 лв., с продължителност 17 месеца.

Прочети още...

В град Искър, община Искър завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването", специалност „Озеленяване и цветарство" по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Групата на обучаемите бе съставена от 6 момичета и 4 момчета от Искър и населените места на общината.Обучаваща организация по проекта бе ЦПО към Декси Консулт гр.Плевен със следните преподаватели : Диан Христов, Илиян Кузманов и Емилия Маневска. Обучението стартира на 08.06.2017 г. и приключи на 02.08.2017г. След положените усилия по теория и практика в рамките на 300 часа, обучаемите получиха свидетелства за първа квалификационна степен. На официалната церемония в сградата на общинската администрация присъстваха зам.кмета на Искър – Емилия Тончева и представители на ДБТ – Долна Митрополия и филиал БТ – гр.Искър.

Цялата новина

Проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник"

Продължава изпълнението на проект № BG05M90P001-1.002-0103 „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 1, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ".
Партньор по проекта е „ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Плевен.
През месец януари приключи професионалното обучение на едната от групите обучаващи се по част от професията „Еколог" и една от групите обучаващи се по част от професията „Охранител". Всички младежи от тези две групи положиха изпити за показване на наученото, за усвоения учебен материал по време на професионалното обучение. 30-те младежи успешно приключили обучението получиха удостоверение за професионално обучение.

Прочети още...
 • Най-новото
 • Избрано
24 Юли

В Община Якимово беше ...

       В село Якимово, община Якимово завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” по проект BG05М9OP001-2.018-0001-C01 „ Интеграция на уязвими ...

Прочети още...
24 Юли

"Декси Консулт" започва ...

На 04.07.2019 година г-н Георги Димитров, Управител на „Декси Консулт“ ЕООД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма ...

Прочети още...
14 Авг

Проект „Обучение и ...

Община Долни Дъбник е към края на изпълнението на проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-1.002-0103-С01, който се ...

Прочети още...
09 Окт

Галерия

Курс по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" беше проведен в община Якимово за периода от 17.05.2019 г. до 10.07.2019 г.  Курс по професия „Работник в ...

Прочети още...
18 Ное

За нас

„Декси Консулт” ЕООД е частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски ...

Прочети още...
18 Ное

История

„Декси Консулт" е Еднолично дружество  с ограничена отговорност, основано  през 2006 г. със седалище град Плевен.     В предмета му на дейност са включени •    счетоводни и консултантски услуги,•   ...

Прочети още...

Галерия

Контакти

 • Плевен, 5800
  ул. ”Г.С. Раковски„ № 48, оф. 1
 • 0896 784 176
  0877 807 259
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Издавани документи

 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Сертификат за завършен курс по ключова компетентност
 • Сертификат за обучение по ключова компетентност