Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dexicons/addon_domains/cpo/libraries/joomla/application/application.php on line 481
Център за професионална квалификация към "Декси Консулт" ЕООД

Новини

Експерти и специалисти работят в свои води, за успешното провеждане на консултации: групови и индивидуални срещи на хора с увреждания на територията на Община Белене. Назначените експерти от мултидисциплинарния екип по проект „Пълноценен живот в общността” спазват стриктно предвидения график за работа с хора с увреждания.

Към края на месец Ноември в Дейност 1 са идентифицирани потребностите на 75 лица. Всяко лице е насочвано към конкретен специалист в зависимост от своята нужда от консултация със здравен специалист, медицинска сестра, психолог или социален работник.

През месец Октомври стартира и изпълнението на Дейност 2, в която е предвидено 100 лица с увреждания, както и техните семейства да получат психологическа подкрепа. До края на месец Ноември лицата, които отговарят на изискванията да бъдат включени в Дейност 2 са 24. Формираме малки групи от лица с еднакво заболяване, като целта е да общуват помежду си непосредствено и да споделят общата си съдба. Членството в групата е неформално. Като резултат можем да отчетем, че най- често срещани са болестите като хипертония и диабет.

Освен изпълнението на тези две дейности в ход е и изпълнението на Дейност 3, която стартира през месец Ноември. Цели се предоставяне на обучение на 100 лица с увреждания и техните семейства, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот. Към екипа от специалисти е включен квалифициран преподавател, който ще предостави нужната информация и знания по Ключова Компетентност „Обществени и граждански компетентности”. Продължителността на Дейност 3 е девет месеца.

Register to read more...

На 04.07.2019 година г-н Георги Димитров, Управител на „Декси Консулт“ ЕООД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Партньор по проекта е ОБЩИНА БЕЛЕНЕ –гр.Белене. Наименованието на проекта„Пълноценен живот в общността”, който ще стартира на 01.08.2019 година и ще приключи на 01.08.2020 година. Целта на проекта е предоставяне на услуги за социално включване на лица с увреждания, основани на индивидуален подход и потребности. За целта ще бъдат проведени срещи с 200 лица за определяне на целевата група, с която ще се работи. Втората дейност е Мотивационна и психологическа подкрепа за лицата с увреждания и техните семейства, според тяхната индивидуална потребност. Тази дейност ще бъде за 100 лица от община Белене. В дейност три ще бъде проведено обучение за придобиване на познания по ключова компетентност "Обществени и граждански компетентности" на 100 лица с увреждания и техните семейства.  В проекта, в четвърта дейност е включена подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване на достъпа до заетост на 100 лица с увреждания. В дейност пет ще бъдат организирани информационни срещи с работодатели за възможностите и позитивната роля на обществото за хората с увреждания. За успешното изпълнение на проекта е предвидено да бъдат подбрани експерти като социален работник, здравни специалисти, медицинска сестра, психолог, трудово-правен консултант, функционален експерт. Те активно ще работят с лицата, които ще вземат участие в проекта като ползватели на услугата.

Виж документа

Община Долни Дъбник е към края на изпълнението на проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-1.002-0103-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 1, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ". Проекта е на стойността 386 417,87 лв., с продължителност 17 месеца.

Register to read more...

В град Искър, община Искър завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването", специалност „Озеленяване и цветарство" по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Групата на обучаемите бе съставена от 6 момичета и 4 момчета от Искър и населените места на общината.Обучаваща организация по проекта бе ЦПО към Декси Консулт гр.Плевен със следните преподаватели : Диан Христов, Илиян Кузманов и Емилия Маневска. Обучението стартира на 08.06.2017 г. и приключи на 02.08.2017г. След положените усилия по теория и практика в рамките на 300 часа, обучаемите получиха свидетелства за първа квалификационна степен. На официалната церемония в сградата на общинската администрация присъстваха зам.кмета на Искър – Емилия Тончева и представители на ДБТ – Долна Митрополия и филиал БТ – гр.Искър.

Цялата новина

Обучения

 • Най-новото
 • Избрано

Warning: Declaration of YtUtils::resize($image, $width, $height, $mode = 'stretch', $image_type = NULL) should be compatible with YTools::resize($image, $width, $height = NULL, $config = Array) in /home/dexicons/addon_domains/cpo/modules/mod_sj_basic_news/core/ytools/ytools.php on line 758

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dexicons/addon_domains/cpo/modules/mod_sj_basic_news/core/helper.php on line 60
27 Feb

Реализирани срещи по ...

Експерти и специалисти работят в свои води, за успешното провеждане на консултации: групови и индивидуални срещи на хора с увреждания на територията на Община Белене. Назначените експерти от ...

Read More...
02 Sep

Пресконференция за ...

На 26.08.2019година в заседателната зала на Община Белене се проведе пресконференция на която бе представен проекта „Пълноценен живот в общността”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на ...

Read More...
24 Jul

В Община Якимово беше ...

       В село Якимово, община Якимово завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” по проект BG05М9OP001-2.018-0001-C01 „ Интеграция на уязвими ...

Read More...

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dexicons/addon_domains/cpo/modules/mod_sj_basic_news/core/helper.php on line 60
09 Oct

Галерия

Курс по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" беше проведен в община Якимово за периода от 17.05.2019 г. до 10.07.2019 г.  Курс по професия „Работник в ...

Read More...
18 Nov

История

„Декси Консулт" е Еднолично дружество  с ограничена отговорност, основано  през 2006 г. със седалище град Плевен.     В предмета му на дейност са включени •    счетоводни и консултантски услуги,•   ...

Read More...
18 Nov

За нас

„Декси Консулт” ЕООД е частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски ...

Read More...

Галерия

Контакти

 • Плевен, 5800
  ул. ”Г.С. Раковски„ № 48, оф. 1
 • 0896 784 176
  0877 807 259
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Издавани документи

 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Сертификат за завършен курс по ключова компетентност
 • Сертификат за обучение по ключова компетентност