„Декси Консулт” ЕООД е частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет.
Дружеството е администратор на лични  данни  № 271581 от Регистъра на Комисията за защита на личните данни.

Register to read more...