ESF

Какво представлява ЕСФ?

ЕСФ е основният инструмент на Европа за подпомагане на работни места, за оказване на помощ за хората при намиране на по-добра работа и за гарантиране на по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС. Той работи като инвестира в човешкия капитал на Европа — нейните работници, нейните млади хора и всички лица, търсещи работа. Финансирането по линия на ЕСФ на стойност 10 милиарда евро на година подобрява перспективите за намиране на работа за милиони европейци, по-специално за онези, които са затруднени с намирането на работа.

 

Европейският съюз е ангажиран със създаването на повече и по-добри работни места и на едно социално приобщаващо общество. Тези цели стоят в основата на стратегията Европа 2020 за генериране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС. Настоящата икономическа криза превръща това в по-задължаващо предизвикателство. ЕСФ играе важна роля за реализирането на целите на Европа и за смекчаване на последствията от икономическата криза — по-специално повишаването на безработицата и на нивата на бедност.

Определяне на приоритети

Европейската комисия и държавите от ЕС като партньори определят приоритетите на ЕСФ и това как той да изразходва своите ресурси. Един от приоритетите е повишаването на адаптивността на работниците с нови умения и на предприятията с нови начини на работа. Други приоритети са насочени към подобряване на достъпа до заетост: като помагат на младите хора при прехода им от училището към работното място или обучават по-малко квалифицирани лица, търсещи работа, за да подобрят техните перспективи за работа. Всъщност възможностите за професионално обучение и за обучение през целия живот с цел осигуряване на нови умения за хората съставляват значителна част от много проекти на ЕСФ.

Друг приоритет е насочен към оказване на помощ за хората от групи в неравностойно положение да получат работа. Това е част от стимулирането на социалното приобщаване — знак за важната роля, която заетостта играе при подпомагането на хората да се интегрират по-добре в обществото и всекидневния живот. Финансовата криза доведе до удвояване на усилията за задържане на хората на работа или за осигуряването на помощ за бързото им връщане на работа, в случай че те изгубят работните си места.

Проекти за хората

ЕСФ не е агенция за заетост — той не публикува обяви за свободни работни места. Това по-скоро става чрез финансиране на десетки хиляди местни, регионални и национални проекти за заетост в целия ЕС: от малки проекти, управлявани от благотворителни организации за оказване на помощ на местни хора с увреждания при намирането на подходяща работа, до национални проекти за насърчаване на професионалното обучение сред цялото население.

Съществува голямо многообразие в естеството, размера и целите на проектите на ЕСФ и те са насочени към широк набор от целеви групи. Има проекти, насочени към образователни системи, учители и ученици, към млади и възрастни лица, търсещи работа, и към потенциални предприемачи от всички сфери на дейност. ЕСФ поставя акцента върху хората.

 • Най-новото
 • Избрано
14 Авг

Проект „Обучение и ...

Община Долни Дъбник е към края на изпълнението на проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-1.002-0103-С01, който се ...

Прочети още...
08 Авг

Младежи от община Искър ...

В град Искър, община Искър завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването", специалност „Озеленяване и цветарство" по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора", ...

Прочети още...
29 Ян

Приключи професионалното ...

Проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник" Продължава изпълнението на проект № BG05M90P001-1.002-0103 „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни ...

Прочети още...
18 Ное

За нас

„Декси Консулт” ЕООД е частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски ...

Прочети още...
09 Окт

Галерия

Курс по професия „Работник в озеленяването", специалност „Озеленяване и цветарство" по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема „Развитие" – Свищов, февруари 2011. Обучени 18 безработни. ...

Прочети още...
18 Ное

История

„Декси Консулт" е Еднолично дружество  с ограничена отговорност, основано  през 2006 г. със седалище град Плевен.     В предмета му на дейност са включени •    счетоводни и консултантски услуги,•   ...

Прочети още...

Контакти

 • Плевен, 5800
  ул. ”Г.С. Раковски„ № 48, оф. 1
 • 0896 784 176
  0877 807 259
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Издавани документи

 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Сертификат за завършен курс по ключова компетентност
 • Сертификат за обучение по ключова компетентност