Нашите партньори

•    Община Белене, област Плевен
•    Сдружение "Нов път" Хайредин, област Враца
•    Община Ветрино, област Варна
•    Община Дряново, област Габрово
•    Община Свищов, област Велико Търново
•    ЕТ "Белла- Митко Георгиев" – гр. Левски
•    Сдружение "Местна инициативна  група Брезник- Трън" – гр. Брезник, област Перник
•    Общинско  предприятие  "Социални и комунални дейности" – Община Криводол
•    "Монолит" ООД – гр. Плевен
•    "Петромакс  секюрити  груп" ООД – гр. Плевен
•    Община Попово, област Търговище
•    Община Никопол, област Плевен
•    ЕТ "Нови технологии и системи – Селект" – Плевен
•    Община Криводол, област  Враца

168

За програмата

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва за първи път в Кохезионната политика на Общността през програмния период 2007 – 2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Средствата по фондовете се разпределят между държавите членки по строго определени правила според нивото им на просперитет.

Прочети още...

az-header

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОП РЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел "Сближаване".

Прочети още...

ESF

Какво представлява ЕСФ?

ЕСФ е основният инструмент на Европа за подпомагане на работни места, за оказване на помощ за хората при намиране на по-добра работа и за гарантиране на по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС. Той работи като инвестира в човешкия капитал на Европа — нейните работници, нейните млади хора и всички лица, търсещи работа. Финансирането по линия на ЕСФ на стойност 10 милиарда евро на година подобрява перспективите за намиране на работа за милиони европейци, по-специално за онези, които са затруднени с намирането на работа.

Прочети още...

logo napoo 1

Национална агенция за професионално образование и обучение

Статут
Юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.
Специализиран орган към Министерски съвет на Република България, създаден със Закона за професионалното образование и обучение през 1999 г.

Прочети още...
 • Най-новото
 • Избрано
24 Юли

В Община Якимово беше ...

       В село Якимово, община Якимово завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” по проект BG05М9OP001-2.018-0001-C01 „ Интеграция на уязвими ...

Прочети още...
24 Юли

"Декси Консулт" започва ...

На 04.07.2019 година г-н Георги Димитров, Управител на „Декси Консулт“ ЕООД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма ...

Прочети още...
14 Авг

Проект „Обучение и ...

Община Долни Дъбник е към края на изпълнението на проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-1.002-0103-С01, който се ...

Прочети още...
09 Окт

Галерия

Курс по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" беше проведен в община Якимово за периода от 17.05.2019 г. до 10.07.2019 г.  Курс по професия „Работник в ...

Прочети още...
18 Ное

За нас

„Декси Консулт” ЕООД е частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски ...

Прочети още...
18 Ное

История

„Декси Консулт" е Еднолично дружество  с ограничена отговорност, основано  през 2006 г. със седалище град Плевен.     В предмета му на дейност са включени •    счетоводни и консултантски услуги,•   ...

Прочети още...

Контакти

 • Плевен, 5800
  ул. ”Г.С. Раковски„ № 48, оф. 1
 • 0896 784 176
  0877 807 259
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Издавани документи

 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Сертификат за завършен курс по ключова компетентност
 • Сертификат за обучение по ключова компетентност