DSC06475„Декси Консулт" е Еднолично дружество  с ограничена отговорност, основано  през 2006 г. със седалище град Плевен.
     В предмета му на дейност са включени
•    счетоводни и консултантски услуги,
•    посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина,
•    мениджмънт,
•    обучение,
•    организиране на курсове и семинари,
•    строителство и ремонт на жилища,
•    офиси и селскостопански сгради,
•    покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем,
•    инженерингова и проектантска дейност,
•    търговия с хранителни стоки и стоки на леката промишленост,
•    импортно – експортни, бартерни и реекспортни сделки,
•    транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина,
•    туристически,
•    рекламни,
•    информационни,
•    компютърни и ксерокс услуги
    
Управител и едноличен собственик на капитала е Арх. Георги  Емилов  Димитров.
 
Към „Декси Консулт„ ЕООД е изграден Център за професионално обучение, с лиценз № 200612389 / 17.01.2007 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерския съвет.
Центърът е провеждал множество обучения в различни области на професионалното образование, по различни специалности в различни градове на страната.
Към настоящия момент Центърът довършва собствената си база за провеждане на теоретично и практическо обучение, съгласно изискванията на МОН.
 
До м. Октомври  2014г. Центърът за професионално обучение към „Декси Консулт” ЕООД е провел над 236 обучения в различни региони на страната, които включват Квалификационни обучения, обявени от ДБТ, Обучения по заявка на работодател, Квалификационни курсове, Курсове по програма „Минимум” за охранители, Обучения по програми и проекти, Обучения по Ключови компетентности и Обучения по ОП „Развитие на човешките ресурси”, при които успешно са обучени  3291 курсисти.
Професионалното обучение с европейски критерии и методи в приоритет за нашия център. Като преподаватели в курсовете на центъра участват специалисти с богат опит в обучението на възрастни. Квалификацията им позволява да се балансират теоретичното и практическо обучение за постигане на крайната цел – добра практическа подготовка.
 
„Декси Консулт” ЕООД е провело редица успешни обучения по ключови компетентности и за придобиване на професионална квалификация. Образователната политика на „Декси Консулт” ЕООД е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова да отговори бързо на съвременните образователни нужди и на специфичните професионални изисквания. Курсистите добиват своето професионално обучение, което формира у тях готовност да преминават в нови професионални области, предизвикани както от промените в пазара на труда, така и от потребностите на личностното им развитие и усъвършенстване.

Галерия

Контакти

 • Плевен, 5800
  ул. ”Г.С. Раковски„ № 48, оф. 1
 • 0896 784 176
  0877 807 259
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Издавани документи

 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Сертификат за завършен курс по ключова компетентност
 • Сертификат за обучение по ключова компетентност